Kadınlar

Kadınlar Hakkında 10 Önemli Husus

Kadınların en büyük kuvveti Tanrı vergisi anneliklerinden gelmektedir; yaratıcılıklarından ve hayat verme güçlerinden. Ve bu güç, kadınlara toplum içerisinde erkeklerin yapabileceklerinden daha mühim değişiklikler sağlamalarına yardımcı olur.

Hiçbir harici kuvvet kadınlara veya onların Tanrı vergisi analık niteliklerine engel olamaz. Bu nitelikler sevgi, empati ve sabırdır.

Bir kadının bu hakikati kendi fark etmesi gerekir ve bu uyanışa engel olabilecek tek şey kadının kendi zihnidir.

Kadınların düşündüğü üzere kısıtlamalar gerçekte yoktur. Kadınlar, kendi güçlerini toplayıp bu varsaydıkları zihinsel kısıtlamaların üstesinden gelmelidirler.

Uygun koşullar ve başkalarının destekleri, kadınların uyanışlarına ve de yükselmelerine muhakkak yardımcı olacaktır.

Eğer kadın bu koşulların getirdiği ilhamdan güç alamazsa bunlar tek başına yeterli olmayacaktır. Çünkü gerçek güç ve kuvvet dışarıdan gelmez; içeride bulunmalıdır. Ve cesaret zihnin bir vasfıdır, bedenin bir niteliği değil.

Hangi göz daha değerlidir? Sol göz mü, sağ göz mü? İkisi de eşit derecede önemlidir. Ve bu kadın ile erkeğin toplum içerisindeki yeri için de böyledir. İkisi de kendilerine özgü sorumlulukların farkında olmalıdır. Ya da dharmanın. Erkek ve kadın birbirlerini desteklemelidir.  Kadın ve erkek Amma’nın gözünde eşittirler.

Kadın veya erkek fark etmez, zihnin kısıtlamalarını aşma cesareti bulunan her kimse evrensel annelik hâline erişebilir. Anneliğin nitelikleri kadınların doğum hakkıdır. Annelik aşkı uyandığında, hissedilen sevgi ve şefkat sadece kendi evladı için değil ama – bütün insanları, hayvanları, bitkileri, taş, toprağı, akarsuları – tüm doğayı ve canlıları kapsar.

Kadınlar, zekâsal güç ve kabiliyet açısından erkeklerden aşağıda değillerdir. Kadınların irade gücü ve yaratıcı enerjileri, onların herhangi bir işi yapabilmelerini sağlar.

Kadınlar ne yapıyorsa yapsın, her konuda olağanüstü seviyelere erişebilirler, özellikle tinsellik yolunda. Sahip oldukları arı zihin ve zekâ kapasiteleri ile her şeyi başarabilirler.

Ancak her neye girişirler ise, başlangıç olumlu olmalıdır. Eğer başlangıç iyi olursa, işin ortası ve sonu da iyi olacaktır; sabır, inanç ve sevgi olması şartıyla.

Günümüz dünyasında her şey kirletilmiş ve doğallığı bozulmuş hâlde olduğundan, kadınlar, kirlenip bozulmadan, kendi analık niteliklerine (kadınlığın doğasına) daha çok özen  göstermelilerdir. 

Kadın ya da erkek fark etmez, gerçek insanlığınız, yalnızca içinizdeki dişil ve eril nitelikler dengelendiğinde gün yüzüne çıkar.

Bu yüzden, kadınların çocukları üzerindeki etkilerinden dolayı, kadınlar geleceği etkiler. ‘Anneliği’ uyanmış bir kadın bulunduğu yere cenneti taşır.

Gerçek liderliğin baskın gelip kontrol etmek olmadığını hatırlayalım. Hakiki liderlik, yaşamlarımızı örnekleyerek başkalarına sevgi ve şefkatle hizmet etmek, hem kadına hem de erkeğe ilham olmaktır.